MENU

Tin tức mới

KHUYẾN MẠI LỚN

Bán Chạy

Bán Chạy

BỀ BỀ Zize 22-25/kg

170.000₫ 160.000₫

Bán Chạy

TÔM BỘP TO Size 40 con/kg

370.000₫

Mua các sản phẩm từ 750.000VND được tặng 1 chai nước mắm truyền thống 500ml trị giá 70.000VND

Bán Chạy

MỰC ỐNG TƯƠI loại 12-15 con/kg

270.000₫ 250.000₫

Mua các sản phẩm từ 750.000VND được tặng 1 chai nước mắm truyền thống 500ml trị giá 70.000VND

Bán Chạy

Ghẹ Xanh Size 5-6con/kg

510.000₫ 490.000₫

Bán Chạy

SẢN PHẨM HOT

TÔM BỘP NHỠ

350.000₫

Mua các sản phẩm từ 750.000VND được tặng 1 chai nước mắm truyền thống 500ml trị giá 70.000VND

Ưa Chuộng

MỰC TRỨNG

210.000₫ 200.000₫

Mua các sản phẩm từ 750.000VND được tặng 1 chai nước mắm truyền thống 500ml trị giá 70.000VND

Ưa Chuộng

CÁ CHỈ VÀNG

250.000₫ 240.000₫

Ưa Chuộng

MỰC ỐNG TƯƠI loại 15-20 con/kg

220.000₫ 210.000₫

Mua các sản phẩm từ 750.000VND được tặng 1 chai nước mắm truyền thống 500ml trị giá 70.000VND

Ưa Chuộng

MỰC LÁ

390.000₫ 380.000₫

Mua các sản phẩm từ 750.000VND được tặng 1 chai nước mắm truyền thống 500ml trị giá 70.000VND

Bán Chạy

Nõn Điềm Điệp

240.000₫ 230.000₫

Bán Chạy

Bán Chạy

BỀ BỀ Zize 22-25/kg

170.000₫ 160.000₫

Ưa Chuộng

Ưa Chuộng

Bán Chạy