MENU

BỀ BỀ – phân loại tổng quan

duythanh 31/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Bề bề – Phân loại, tổng quan: tại đây Bề bề – Lựa chọn, bảo quản: tại đây Bề bề – Món ngon, Chế biến: tại đây

Xem chi tiết

BỀ BỀ – lựa chọn bảo quản

duythanh 31/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Bề bề – Phân loại, tổng quan: tại đây Bề bề – Lựa chọn, bảo quản: tại đây Bề bề – Món ngon, Chế biến: tại đây

Xem chi tiết

Mực tươi trên thị trường – phân loại

duythanh 29/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

Cách chọn mực tươi

duythanh 29/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

Món ngon với mực tươi

duythanh 29/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến

duythanh 11/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây Đặt hàng

Xem chi tiết

Ghẹ – Giá trị dinh dưỡng, bảo quản

duythanh 11/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây Đặt hàng

Xem chi tiết

Ghẹ – Phân loại, tổng quan

duythanh 11/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

  Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây Đặt

Xem chi tiết

Cá Thu – Món ngon hàng ngày

duythanh 10/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo : Cá Thu – Phân loại: Tại đây Cá Thu – Giá trị dinh dưỡng: Tại đây Cá Thu – Cách chọn cá: Tại đây Cá Thu –

Xem chi tiết

Cá Thu – Cách chọn cá

duythanh 10/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo : Cá Thu – Phân loại: Tại đây Cá Thu – Giá trị dinh dưỡng: Tại đây Cá Thu – Cách chọn cá: Tại đây Cá Thu –

Xem chi tiết

Cá Thu – Giá trị dinh dưỡng

duythanh 10/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo : Cá Thu – Phân loại: Tại đây Cá Thu – Giá trị dinh dưỡng: Tại đây Cá Thu – Cách chọn cá: Tại đây Cá Thu –

Xem chi tiết

Cá Thu – Phân loại

duythanh 10/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo : Cá Thu – Phân loại: Tại đây Cá Thu – Giá trị dinh dưỡng: Tại đây Cá Thu – Cách chọn cá: Tại đây Cá Thu –

Xem chi tiết

Mực Khô – Một số lưu ý khi chế biến

duythanh 09/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm : Mực – Cách đánh bắt Mực khô – Phân loại và chọn lọc Mực khô – Các món chế biến từ mực khô Sau khi chọn

Xem chi tiết

Mực khô – Phân loại và chọn lọc

duythanh 07/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Cách sơ chế làm khô mực và hướng dẫn lựa chọn mực ngon Phương pháp làm mực khô tăng thời gian bảo quản Mực sau khi được đánh bắt (Tham

Xem chi tiết

Mực – Cách đánh bắt

duythanh 07/01/2020 Tin tức Thêm 1 nhận xét

Tổng Quan về Mực Mực là động vật nhuyễn thể, có 8 vòi và 2 xúc tu. Trên các xúc tu có các miệng hút chưa răng cưa để giữ

Xem chi tiết