MENU

CÁ KHOAI TƯƠI Size to 12-15 con/kg

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

CÁ KHOAI TƯƠI Size to 12-15 con/kg 🤘🤘🤘 Cá được khai thác và nhập trực tiếp tại biển Thịnh Long 🤘🤘🤘Quy trình bảo quản tối ưu, đảm bảo giữ chất

Xem chi tiết

CÁ KHOAI SIZE nhỏ >15 con/1kg

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

CÁ KHOAI SIZE nhỏ >15 con/1kg 🤘🤘🤘Cá được khai thác và nhập trực tiếp tại biển Thịnh Long 🤘🤘🤘 Quy trình bảo quản tối ưu, đảm bảo giữ chất lượng

Xem chi tiết