MENU
Chọn chuyên mục

Ưa Chuộng

CÁ THU PHẤN NGUYÊN CON

250.000₫ 230.000₫

Thịt thơm, ngon, dai. Ngon với nướng, chiên sốt.

Bán Chạy

CÁ THU PHẤN NHÁT

290.000₫ 280.000₫

Thịt thơm, dai. Ngon với chiên, sốt, kho.

Ưa Chuộng

CÁ THU NGÀNG (Hũ)

200.000₫ 190.000₫

Cá bán dạng nguyên con, hỗ trợ cắt nhát.

Bán Chạy

CÁ THU NGÀNG Nhát

250.000₫ 240.000₫

Cá cắt nhát đóng hộp 1kg. Đầu và đuôi bán riêng. Ngon với kho, chiên, sốt.