MENU

Chả Bề Bề

duythanh 11/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Chả Bề Bề   – Nguyên liệu chính: 🐟 Cá thu 🐖 Thịt lợn 😸 Bề bề 🍥 Bột mỳ 🌱 Gia vị, tiêu, hành lá, hành củ, thì là…

Xem chi tiết

Chả cá Pha Mực

duythanh 11/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Chả cá Pha Mực   – Nguyên liệu chính: 🐟 Cá thu 🐖 Thịt lợn 🦑 Mực 🍥 Bột mỳ 🌱 Gia vị, tiêu, hành lá, hành củ, thì là…

Xem chi tiết

CHẢ CÁ

duythanh 11/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

CHẢ CÁ   – Nguyên liệu chính: 🐟 Cá thu 🐖 Thịt lợn 🍥 Bột mỳ 🌱 Gia vị, tiêu, hành lá, hành củ, thì là…   Ngon với chiên,

Xem chi tiết

NEM BỀ BỀ

duythanh 11/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

NEM BỀ BỀ   – Nguyên liệu chính: 🐟 Bề bề 🦐 Nõn tôm 🐖 Thịt lợn 🐣 Trứng gà 🌱 Gia vị, tiêu, hành lá, hành củ, thì là,

Xem chi tiết

Chả Xả

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Chế biến từ hải sản tươi, thời gian bảo quản lâu, sử dụng trong các bữa liên hoan hoặc ăn gia đình hàng ngày. Bảo quản đông lạnh hoặc ngăn

Xem chi tiết

Chả Lụa

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Chế biến từ hải sản tươi, thời gian bảo quản lâu, sử dụng trong các bữa liên hoan hoặc ăn gia đình hàng ngày. Bảo quản đông lạnh hoặc ngăn

Xem chi tiết

Chả cá Viên

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Chế biến từ cá tươi, thời gian bảo quản lâu, sử dụng trong các bữa liên hoan hoặc ăn gia đình hàng ngày. Bảo quản đông lạnh hoặc ngăn mát

Xem chi tiết