MENU

GHẸ SỮA SAY

duythanh 11/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Ghẹ sữa Ghẹ size nhỏ, ghẹ non, ghẹ sữa bóc bỏ yếm say nguyễn. Đóng hộp 300gr. Dùng cho 1 bữa gia đình 4-5 người. Ngon với chiên giòn, nấu

Xem chi tiết

Ghẹ sữa

duythanh 11/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Ghẹ sữa Ghẹ size nhỏ, ghẹ non, ghẹ sữa bóc bỏ yếm Đóng hộp 1kg, 500gr cân đủ. Ngon với chiên giòn, sót me, giã nấu canh.     Phân

Xem chi tiết

GHẸ Size 6-7con/kg

duythanh 10/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây   GHẸ

Xem chi tiết

GHẸ 3 MẮT Size 5-6con/kg

duythanh 10/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây   ⭐⭐⭐GHẸ

Xem chi tiết

GHẸ BA MẮT Size 3-4con/kg

duythanh 10/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây   ⭐⭐⭐GHẸ

Xem chi tiết

GHẸ Size 2-3con/kg

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây   ⭐⭐⭐GHẸ

Xem chi tiết

GHẸ Size 4-5con/kg

duythanh 01/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo: Ghẹ – Phân loại, tổng quan: tại đây Ghẹ – giá trị dinh dưỡng, bảo quản: tại đây Ghẹ – Chọn lọc, Chế biến: tại đây   ⭐⭐⭐GHẸ

Xem chi tiết