MENU
Chọn chuyên mục

Ưa Chuộng

MỰC KHÔ Size 35-40con/kg

900.000₫ 850.000₫

Ngon với nướng, sốt, sào.

Ưa Chuộng

MỰC KHÔ Size 20-25con/kg

1.150.000₫ 1.100.000₫

Ngon với nướng, sào sốt.

Ưa Chuộng

MỰC KHÔ Size 5-7 con/kg

1.500.000₫ 1.450.000₫

Ngon với nướng, sào, sốt.

Ưa Chuộng

MỰC 1 NẮNG

450.000₫ 420.000₫

Ngon với nướng, sốt, sào.

Bán Chạy

MỰC KHÔ Size 10-12con/kg

1.300.000₫ 1.250.000₫

Ngon với nướng, sào, sốt.