MENU

MỰC ỐNG TƯƠI Size 2-3con/kg

duythanh 14/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

MỰC ỐNG TƯƠI loại 6-8con/kg

duythanh 12/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

TUỘC SỮA

duythanh 07/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

TUỘC SỮA Được khai thác và nhập trực tiếp tại biển Thịnh Long Quy trình bảo quản tối ưu, đảm bảo giữ chất lượng cao nhất từ lúc đánh bắt

Xem chi tiết

MỰC ỐNG TƯƠI loại 15-20 con/kg

duythanh 04/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

MỰC SIM TRỨNG

duythanh 04/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

MƯC ỐNG TRỨNG

duythanh 01/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

MỰC LÁ

duythanh 01/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

MỰC ỐNG Size 10-12 con/kg

duythanh 01/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

Tham khảo thêm: Mực – Cách đánh bắt Mực tươi trên thị trường – phân loại Cách chọn mực tươi Món ngon với mực tươi Đặt hàng: TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết