MENU

Nước Mắm Cốt cá cơm Chai Sành

duythanh 01/01/2020 Chưa được phân loại Thêm 1 nhận xét

  Nước Mắm Cường Là Nước mắm truyền thống làm hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên: cá cơm, cá lục và muối. Muối được sử dụng là muối lâu

Xem chi tiết