MENU
Chọn chuyên mục

Ưa Chuộng

HÀU SỮA

45.000₫ 40.000₫

Ngon với nướng, nấu cháo, sốt, sào.

Nõn Điềm Điệp

240.000₫ 230.000₫

Tép Moi

80.000₫